Jullar
Start Uppåt Verksamhet Historik

 

Uppåt

Ett okänt antal jullar har byggts på STOCKEVIKS BÅTVARV under åren. Nedan följer ett axplock. Tyvärr har vi inte kunnat finna fotografier på alla som blivit byggda här. 

Sjösättning av färdigbyggd julle. Denna gång sker sjösättningen med hjälp av lastbil och hamnkran från stenbryggan i Stockevik

Riggad julle modell större

Riggningen färdig och båten klar för avfärd.

LL52 sjösätts vid slipen och tas i besittning av nye ägaren. 
Detta är en av de jullar som byggdes för fiskerinäringen på kusten.

 

 

Start Uppåt Verksamhet Historik

 
webmaster: Agneta Andersson
 
Senast uppdaterad: 2010-12-14